Biografija

 

Dušica Jarić, rodjena 26.12.1964 god u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991- prosečna ocena 9,68. Specijalistički ispit iz pneumftiziologije položila sa odličnom ocenom 1997 god. Od 1994-2005 zaposlena u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. U okviru poslediplomskih studija  1994/5  nastavu iz kliničke imunologije i alergelogije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu: „Prednost primene bronhospazmolitika intermitentnim pozitivnim pritiskom u lečenju akutnih pogoršanja astme“ odbranila 2002 godine.

Član je Evrospskog respiratornog udruženja „Gold member since 2001” koje joj je  dodelilo nagradu za rad iz oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća „ERS COPD Local Award 2001 Yugoslavia“, a 2004 i 2005 godine bila sponzorisana od strane ERS : 2004 god „Noninvasive positive pressure ventilation state-of-art“ u Pizi i 2005 godine „Basics in Asthma“ u Oslu. Tokom 2003 god  na usavršavanju u USA kao stipendista Američke asocijacije za respiratornu negu /AARC International Fellow 2003/

Od 2005 godine osniva privatnu lekarsku ordinaciju sa savetovalištem za astmu i alergisjke bolesti disajnih putevaUdata, majka trojedece: Jovana 1987 , Vukašin 1991 iMilica 2006.

 

 

 

                                        

 

Ordinacija

 

dr-dusica-jaric-ordinacija01.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija02.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija03.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija04.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija05.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija06.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija07.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija08.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija09.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija10.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija11.JPGdr-dusica-jaric-ordinacija12.JPG