Članci

 

 

 Preduslov uspešne kontrole astme je dobar, partnerski odnos na relaciji lekar-pacijent. Ukoliko nema dobre saradnje, odnosno ukoliko pacijent ne razume ili ne prihvati plan lečenja izostaće i uspeh tretmana.Jedan od vodećih razloga neuspeha u uspostvljanju kontrole astme je i neprihvatanje inhalatorne terapije, najčešće zbog zabluda da "pumpice" stvaraju zavisnost, oštećuju i slabe srce te "pumpicu" treba koristiti samo ako nema drugog izbora. A izbor se obično traži u alternativnim načinima lečenja koji ostaju bez rezultata, pri čemu se gubi dragoceno vreme i bolest postpeno napreduje.

 

Šta je to "pumpica"?. To je popularan naziv za lekove koji se korist u lečenju astme i hronične opstruktivne bolesti  pluća. Ispravan naziv je "merno dozni inhaler". Udisanjem lek se dovodi direktno na obolelo mesto - u disajne puteve. Doza leka koja se na taj način unosi znatno je niža od doze istih lekova koji se primenjuju u tabletama. Primera radi jedna tableta ventolin ima 2 mg aktivne supstance, a jedan udah ventolina ima u sebi 0,1 mg. Sa dest puta manjom dozom ostvari se trenutni efekat jer nema čekanja da se lek resorbuje iz stomaka. Sasvim je razumljivo da su i neželjeni efekti manji ukoliko lekove primenjujemo u manjim dozama.

Drugi bitan preduslov uspeha inhalatorne terapije je pravilna inhalacija, i zato je važno da lekar pokaže pravilnu tehniku inhalacije leka pre nego što ga preporuči pacijentu, kao i da povremeno na kontrolnim pregledima proveri ispravnost tehnike inhlacije. Istraživanja su pokazala da kada se i najpravilnije udhne lek iz "pumpice" samo 15% od udahnute doze dodje do sitnih perifernih delova pluća. Pa i tih 15% od udahnutih najčešće 0,2 mg ventolina ostvare brz efekat. Napretkom medicine usavršeni su i aparati za inhalatornu primenu lekova, tako da se danas savremeni lekovi za lečenje astme sve češće nalaze u obliku inhalatora koji sadrže lek u obliku praha (turbohaler, rotahaler, diskhaler i dr.) Ovakav način primene lekova sepokazao superiornijim u odnosu na klasične merno dozne inhalere. Lekovi mogu da se udišu i preko aparata za inhalaciju (nebulizatori), koji se koriste u kućnim uslovima i bolnicama za prekidanje akutnog pogoršanja astme kod male dece i osoba koje nisu u stanju da pravilno upotrebe dozirani aerosol.